Werken in de groep

Lekker leren

Als je je als een vis in het water voelt gaat het leren het beste. Op de Blokstoeke hebben we elke dag aandacht voor elkaar, je staat er nooit alleen voor.
We bieden de leerstof aan op drie niveaus. We kijken steeds naar wat een kind wil leren en hoe een kind het beste leert.  Onze aanpak passen we daar op aan. Bij elk kind halen we eruit wat erin zit. We dagen het kind uit om met plezier de lat zo hoog te leggen dat hij/zij het nog aankan. Bij de lat te hoog leggen dan gaat de lol er snel van af omdat het dan te moeilijk is. Bij de lat te laag leggen wordt het te makkelijk en gaat het plezier er ook vanaf.Een beetje hoger leggen is spannend. Lukt het dan niet direct dan doen we het samen. Stapje voor stapje, hand in hand.