School en de buurt

Samenwerking met woonzorgcomplex ’t Haarhuus

In het kader van  actief burgerschap en sociale integratie staan centraal, het actief meedoen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en een positieve bijdrage leveren aan die samenleving (People, Planet, Earth).
Als ondernemende, lerende school nemen wij die taak serieus. We hebben dan ook een actieve samenwerking met het woonzorgcomplex ’t Haarhuus  met o.a. de volgende activiteiten waarbij de leerlingen leren zorg dragen voor onze medemens (People):

  • Kleuter/groep8/ouder project
  • Gezamenlijk de traditionele feesten vieren zoals Sinterklaas, het Kerstfeest en Pasen
  • Voorleesoma’s bij de kleuters
  • Bewoners van ’t Haarhuus uitnodigen bij speciale activiteiten zoals o.a. Breek de Maand show en schoolvoorstellingen.

Samenwerking met speeltuin vereniging Ons Domein

In het kader van actief burgerschap en sociale integratie staan centraal, het actief meedoen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en een positieve bijdrage leveren aan die samenleving. Als ondernemende, lerende school nemen wij die taak serieus. Wij hebben dan ook een actieve samenwerking met speeltuinvereniging ‘Ons Domein’. Dit resulteert in o.a. de volgende activiteiten:

  • In kader van ‘NL doet’ helpen de leerlingen jaarlijks met het opruimen, in het voorjaar, van de Speeltuin ‘Ons Domein’ (Planet).
  • Door middel van het onderhouden van de pluktuin leren de kinderen zorg dragen voor de natuur (Earth).

Samenwerking met De Kleine wereld

De drempel tussen school en voorschool (peuterwerk) is door de jaren heen steeds kleiner geworden. Op verschillende manieren is er een goede samenwerking met het peuterwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang ‘ De Kleine Wereld’. Met één belang voorop: de doorgaande ontwikkeling en groei van kinderen. Een aantal voorbeelden:

  • De buitenschoolse opvang en peuterwerk maken geregeld gebruik van ruimtes in de school, zoals de speellokaal en de schoolbibliotheek..
  • Peuters komen op bezoek in de kleuterlokalen om te delen in de rijke leeromgeving die de thema’s bieden. Belangrijke reden is ook om zo de drempel te verlagen voor het moment dat ze vier jaar worden en naar school gaan. Ze kennen het gebouw dan al, wat de overgang minder groot maakt.
  • Kinderen uit de bovenbouw komen op bezoek bij de peuters om voor te lezen. De oudere kinderen vinden dit fantastisch om te doen en het is goed voor hun leesmotivatie (en presentatie). De peuters vinden dit ook heel leuk.
  • De DSO maakt op de dinsdag en donderdag gebruik van onze school.