Onze kwaliteit

SCHOOL IS LEUK!
Dit willen we natuurlijk blijven waarmaken en hiervoor blijven we ons ontwikkelen. Ons hoofddoel is kinderen leren leren, leren communiceren en leren hun geluk te organiseren.  De Blokstoeke is voorstander van een brede ontwikkeling. Sociaal-emotionele ontwikkeling, Burgerschap, Wereldoriëntatie e.d. horen naast Rekenen, Taal en Rekenen als vanzelfsprekend thuis op onze basisschool. De aandacht voor alleen de Cito opbrengsten kan leiden tot verkokering van het blikveld van opbrengsten van de basisschool.

Met het oog op deze brede ontwikkeling zit onze kwaliteit in onze grondhouding die bepaald wordt door onze vier (kern) waarden  waar we gericht mee aan de slag gaan: warm, samen, doordacht en ondernemend.