Digitaal werken

Werken met tablets in plaats van werkboeken

Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. We vragen ons al enkele jaren af: wat kunnen wij hiermee in ons onderwijs? De ontwikkelingen in het onderwijs blijven achter. Elke school is zelf aan het bekijken wat die met de ICT middelen kan, met het risico dat elke school zelf het wiel gaat uitvinden. Wij kwamen drie jaar geleden in het contact met Snappet.

Wat is Snappet?

Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org. Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal/lezen en spelling vanaf groep 5 ingezet.