21e eeuwse vaardigheden

Kinderen leven in een multimediale wereld en zijn gelijktijdig actief op verschillende platforms.
De ontwikkelingen gaan zo snel dat de uitdagingen van morgen nu nog niet bekend zijn.  De banen van vandaag bestaan morgen niet meer. Er is steeds meer vraag naar banen die flexibiliteit en probleemoplossend vermogen vereisen. Van werknemers wordt gevraagd dat ze kunnen samenwerken. Dat ze creatief en ondernemend zijn.

De enige constante in de huidige samenleving is “verandering”.
Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld. De kernvraag is: wat en hoe moeten we leren om in de 21e eeuw succesvol te zijn? Hiervoor hebben kinderen bepaalde kennis en specifieke vaardigheden nodig. Naast de kernvakken willen wij kinderen deze 21 -eeuwse vaardigheden leren:

  • Creativiteit: het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en kijken of het werkt.
  • Kritisch denken: het kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of mening.
  • Probleemoplossende vaardigheden: het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.
  • Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.
  • Samenwerken: een doel realiseren en anderen daarbij kunnen aanvullen en helpen.
  • Digitale redzaamheid: het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT
  • Sociale en culturele vaardigheden: het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen uit verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden